Tên cướp đập tủ cướp tiệm vàng ở Bình Dương

Sau khi uy hiếp chủ tiệm vàng, tên cướp dùng búa đập bể tủ kính lấy đi hơn 2,5 lượng vàng 18k rồi tẩu thoát.
Mới nhất