Tàu chiến không người lái "thợ săn đại dương" của Mỹ

Tàu chiến không người lái của Mỹ Sea Hunter đã thử nghiệm trên biển, mở đường cho việc Mỹ sẽ tiếp tục phát triển loại khí tài này nhằm thực hiện các nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao. (Video: Hải quân Mỹ) (đọc thêm)