Về trang chủ

Tập trung nguồn lực tối đa để chống Covid-19 tại Đà Nẵng

Các chuyên gia y tế đầu ngành, cùng 1000 giáo viên, học sinh các trường đại học y dược và lực lượng quân đội đã được huy động để tham gia chống dịch tại Đà Nẵng.
Dân trí
Đang xem
Tập trung nguồn lực tối đa để chống Covid-19 tại Đà Nẵng
03:03

Tập trung nguồn lực tối đa để chống Covid-19 tại Đà Nẵng

Mới nhất