video cùng chuyên mục

Tập trung nguồn lực tối đa để chống Covid-19 tại Đà Nẵng

Các chuyên gia y tế đầu ngành, cùng 1000 giáo viên, học sinh các trường đại học y dược và lực lượng quân đội đã được huy động để tham gia chống dịch tại Đà Nẵng.