Tài xế xe Mercedes-Benz chạy lấn làn còn ra khỏi xe thể hiện thái độ thách thức, đe dọa

Tài xế xe Mercedes-Benz chạy lấn làn còn ra khỏi xe thể hiện thái độ thách thức, đe dọa (đọc thêm)