Tài xế với kiểu dừng đèn đỏ như... đường nhà mình

Tài xế chiếc Mercedes-Benz với kiểu dừng đèn đỏ chiếm cả làn đường đối diện như thể đó là... đường nhà mình. (đọc thêm)