Tài xế mở cửa xe không quan sát khiến người phụ nữ đi xe đạp ngã văng ra đường

Tài xế mở cửa xe không quan sát khiến người phụ nữ đi xe đạp ngã văng ra đường (đọc thêm)