Tài xế mất gần 10 phút với hàng chục lần thử để đưa chiếc xe cỡ nhỏ vào chỗ đậu

Tài xế mất gần 10 phút với hàng chục lần thử để đưa chiếc xe cỡ nhỏ vào chỗ đậu (đọc thêm)