Tài xế cố gắng lao xe qua khoảng trống của cây cầu nâng, nhưng... “đời không như là phim”

Tài xế cố gắng lao xe qua khoảng trống của cây cầu nâng, nhưng... “đời không như là phim”
Mới nhất