Tại sao ngay dưới mũi chúng ta lại có một rãnh nhỏ?

Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao con người lại có một rãnh nhỏ nằm ngay dưới mũi? Đoạn phim này sẽ giải thích về bản chất và tác dụng của nó.
Mới nhất