Tại sao du khách chuộng mua vali dịp 2/9?

Tại sao du khách chuộng mua vali dịp 2/9? (đọc thêm)