Tại sao đây là bài phát biểu chiến thắng cảm động nhất?

Bài phát biểu chiến thắng này đã chạm tới trái tim của rất nhiều người, mọi chuyện bắt đầu từ một lời hứa. (đọc thêm)