Tai nạn đến chỉ vì một vài giây ngủ gật của tài xế

Những cơn buồn ngủ luôn là kẻ thù của những tài xế và đoạn clip cho thấy chỉ vì một giây chợp mắt của tài xế, tai nạn đã lập tức xảy ra. (đọc thêm)