Tái hiện vua, chúa, quan tứ trụ tại lễ hội đền Sái

Chúa mặt đỏ, vua hiền từ cùng bốn vị quan tứ trụ được kiệu đi từ đền đến đình trong tiếng bước chân rầm rập của trai làng tại hội đền Sái ở Hà Nội.
Mới nhất