Sư tử lĩnh trọn cú húc cực mạnh của trâu rừng vì dám rình bắt đồng loại

Ngay cả khi bị bầy sư tử hung dữ tấn công, con trâu rừng vẫn may mắn sống sót nhờ sự can thiệp kịp thời của những con khác trong đàn.