Sử dụng trang sức từ động vật hoang dã trái phép, đừng để thấy hậu quả mới biết từ chối

Hoạt động mua bán, sử dụng trang sức, chế phẩm từ động vật hoang dã trái phép để cầu may, chữa bệnh ngày càng tinh vi khiến các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã phải liên tục vào cuộc.