Sử dụng cọ vẽ để sửa lại những bức ảnh đã chụp

Thay vì sử dụng các phần mềm đồ họa và chỉnh sửa ảnh, người họa sĩ đã sử dụng cọ vẽ để sửa lại trực tiếp những bức ảnh đã chụp một cách tài tình và đầy khéo léo.
Mới nhất