video cùng chuyên mục

Sự cố bất ngờ của một "idol TikTok"

Cô gái đang sử dụng smartphone để quay "vũ đạo TikTok" đã không ngờ gặp phải một sự cố không lường trước…