Sự cố bất ngờ của một "idol TikTok"

Cô gái đang sử dụng smartphone để quay "vũ đạo TikTok" đã không ngờ gặp phải một sự cố không lường trước…
Mới nhất