Smartphone Samsung "đột tử" hàng loạt tại Việt Nam

Nhiều mẫu Galaxy dòng J, A đang dùng bình thường thì tự động vào recovery mode, không khởi động lên được.
Mới nhất