Smartphone chụp ảnh tốt nhất: LG V30

Nhiều người dùng và giới công nghệ đã đánh giá rất cao chất lượng ảnh chụp trên LG V30 và xem đây là smartphone có chất lượng ảnh chụp tốt nhất ra mắt trong năm qua.
Mới nhất