Sinh viên ĐH Bạc Liêu hát "Việt Nam quê hương tôi"

Sinh viên ĐH Bạc Liêu hát "Việt Nam quê hương tôi"