Sẽ ra sao nếu mỗi giây kéo dài một giờ?

Bạn có bao giờ thắc mắc rằng thế giới sẽ ra sao nếu mọi thứ đều chuyển động chậm lại ở tỷ lệ 1 giây dài bằng 1 giờ?
Mới nhất