Sau Tết giá hải sản ở Phú Yên vẫn giữ mức cao

video kèm tin (đọc thêm)