Sắp đến giờ "G"... tiểu thương bán hoa ở Cần Thơ vẫn chưa treo biển giảm giá

Sắp đến giờ "G"... tiểu thương bán hoa ở Cần Thơ vẫn chưa treo biển giảm giá (đọc thêm)