Sang đường trước mũi ôtô - Hiểm hoạ cho cả hai

Trong clip là một tình huống sang đường bất cẩn của người đi bộ vào đúng tích tắc xao nhãng của người lái xe... (đọc thêm)