Sandesh Jhingan đánh đầu đưa bóng dội xà ngang UAE

Từ quả đá phạt bên trái của Ấn Độ, Hậu vệ Sandesh Jhingan lao vào đánh đầu, anh đưa bóng dội xà ngang bật ra.