Sai phạm thi tại Hòa Bình: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng

Sai phạm thi tại Hòa Bình: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng (đọc thêm)