Rùng mình xe công nông bị mất một bánh vẫn chạy trên đường

Chiếc xe công nông bị mất một bánh được thay bằng thân cây và tiếp tục di chuyển trên đường. Không hiểu nếu thân cây này bị gãy và chiếc xe bị lật nghiêng ra đường hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào?
Mới nhất