Rùng mình với cuộc thi ăn ớt cay tại Hà Lan

Cuộc thi ăn ớt cay, với mỗi màn thì sẽ là một loại ớt được tăng dần về cấp độ cay khiến cho những người chứng kiến cũng cảm nhận được sự “kinh hoàng” mà các thí sinh đang phải hứng chịu.