Rùng mình cảnh cây cầu cũ oằn mình đỡ xe buýt quá tải chạy qua

Bất chấp biển báo giới hạn tải trọng, tài xế xe buýt vẫn cho xe vượt tải trọng chạy qua cây cầu gần 70 tuổi.
Mới nhất