Rùng mình cá khô ngâm, phun thuốc diệt côn trùng

Hải sản khô không chỉ ngâm tẩm hóa chất mà còn phun cả thuốc diệt côn trùng. (đọc thêm)