Rùa biển tinh ranh thoát khỏi hàm của cá mập hổ

Rùa biển trở thành mục tiêu săn mồi của cá mập hổ, nhưng đã liên tục xoay người đã tránh những cú cắn của cá mập.