Rauf hoảng loạn bỏ chạy sau khi bị bò húc và ngã vào máy cưa

Rauf hoảng loạn bỏ chạy sau khi bị bò húc và ngã vào máy cưa