Ra đường - Xe nào bạn sợ nhất?

(Dân trí) - Xe bus, xe công-ten-nơ, rồi siêu trường, siêu trọng... quá nhiều cái tên khiến bạn phải dè chừng. Tuy nhiên, bạn sẽ làm gì nếu chúng cứ... sán lại gần?
Mới nhất