video cùng chuyên mục

Quốc Nghiệp té, chấn thương khi đang luyện tập chồng đầu tại Milan

Sau sự cố, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp khá căng thẳng, lo lắng cho buổi xác lập kỷ lục Guinness chính thức.