Quang Dũng chạnh lòng nghĩ về thời đi hát lót, hát xong không ai vỗ tay

Quang Dũng chạnh lòng nghĩ về thời đi hát lót, hát xong không ai vỗ tay (đọc thêm)