Quán cafe sử dụng robot được điều khiển bởi người tàn tật để làm bồi bàn

Một quán cafe tại Nhật Bản sử dụng những chú robot được điều khiển từ xa bởi những người tàn tật để làm bồi bàn. Điều này sẽ giúp những người tàn tật vẫn có thể làm làm việc khi đang ngồi ở nhà của họ.
Mới nhất