president tuminez welcomes the world

Tiến sĩ Astrid Tuminez gây "sốt mạng" với video chào đón tân sinh viên bằng 6 thứ tiếng. (đọc thêm)