Phú Yên: Tham mưu gì khi hơn 115 hecta rừng phòng hộ ven biển không còn?

Tỉnh Phú Yên đã giao hàng trăm ha đất rừng phòng hộ ven biển cho doanh nghiệp chặt phá để làm khu du lịch, sân golf... Điều đáng nói, dự án được triển khai khi chưa được phê duyệt đánh giá tác động môi trường; chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất.
Mới nhất