Phú Yên: Học sinh lo lắng vì buộc phải học ở trường đã xuống cấp

Phú Yên: Học sinh lo lắng vì buộc phải học ở trường đã xuống cấp (đọc thêm)