Phú Yên: Dưa hấu bỏ thối đầy đồng vì giá hạ thấp thương lái bỏ chạy không thu mua

video kèm tin (đọc thêm)