Phụ huynh tỏ ra bức xúc trước nhiều khoản thu của nhà trường

clip (đọc thêm)