Phụ huynh phản đối người bị kỷ luật về làm hiệu trưởng

Phụ huynh Trường Tiểu học Hải Trạch phản đối người bị kỷ luật về làm hiệu trưởng (đọc thêm)