Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế lên tiếng về vụ trường quốc tế nợ bảo hiểm giáo viên nhiều năm

Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế lên tiếng về vụ trường quốc tế nợ bảo hiểm giáo viên nhiều năm