Phát hiện sinh vật có cú kẹp càng nhanh nhất Trái đất

Bạn có thể búng tay bao nhiêu lần trong một giây? Dù thành tích của bạn là gì thì bạn cũng không thể "đọ" lại được sinh vật dưới đây.