Phát hiện hơn 3.000 chai rượu ngoại nhập lậu

Phát hiện hơn 3.000 chai rượu ngoại nhập lậu (đọc thêm)