Phát hiện cả kho roi điện, đao kiếm trong căn nhà trọ

Ập vào kiểm tra căn phòng, công an phát hiện và thu giữ cả trăm cây súng điện, roi điện, đao kiếm, mã tấu các loại. (đọc thêm)