Phát hiện 5 quả trứng khủng long hóa thạch niên đại 70 triệu năm

Một người dân vô tình phát hiện thấy 5 hòn đá lạ, được xác minh là trứng khủng long hóa thạch với niên đại khoảng 70 triệu năm, tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. (đọc thêm)