Phần thi Về đích gay cân "nghẹt thở" của Quang Trường trong Quý 2 Olympia

Phần thi Về đích gay cấn "nghẹt thở" của Quang Trường trong cuộc thi Quý 2 (đọc thêm)