Phần thi quyết định người chiến thắng Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia

Đáp án được công nhận là chính xác. Nhờ đó, Kiệt đã vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm là 140 điểm. (đọc thêm)