Phân cảnh đẫm lệ khi Long hỏi Nam còn yêu mình không

Long hỏi Nam còn yêu mình không, Nam trả lời bằng đôi mắt hoen mi (Nguồn: VTV).
Mới nhất